Dokumendiregister

Teema dokumendid

Teema all leidub 88 dokumenti.

Lehekülg / 5   |   Järgmine

Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 16.08.2017
Pealkiri: Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus
Registreerimise nr: 312
Kellelt: Lõuna Prefektuur Kagu politseijaoskond
Kellele: Aivar Uibu (vallavanem)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/312
Viide: -
Saatmisviis: post
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 20.01.2017
Pealkiri: Menetlusposti saatmine kohtuasjas
Registreerimise nr: 29
Kellelt: Tartu maakohtu Valga kohtumaja
Kellele: Kersti Köster (sotsiaalnõunik)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/29
Viide: -
Saatmisviis: email
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 17.01.2017
Pealkiri: Kohtudokumentide edastamine
Registreerimise nr: 21
Kellelt: Tartu maakohtu Valga kohtumaja
Kellele: Kersti Köster (sotsiaalnõunik)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/21
Viide: -
Saatmisviis: email
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 06.01.2017
Pealkiri: Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 2-16-9923
Registreerimise nr: 3
Kellelt: Valga kohtumaja
Kellele: Kersti Köster (sotsiaalnõunik)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/3
Viide: -
Saatmisviis: email
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 30.12.2016
Pealkiri: Koostöökokkulepete lõpetamine
Registreerimise nr: 625
Kellelt: Politsei- ja Piirivalveamet Politsei- ja Piirivalveamet
Kellele: -
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/16/625
Viide: 3.1-382-1_29.12.2016_Väljaminev_kiri1.bdoc
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 26.10.2016
Pealkiri: Dokumentide edastamine
Registreerimise nr: 534
Kellelt: Valga kohtumaja
Kellele: Kersti Köster (sotsiaalnõunik)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/534
Viide: -
Saatmisviis: Elektroonselt
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 16.09.2016
Pealkiri: FW: Teatis kriminaalmenetluse alustamises
Registreerimise nr: 445
Kellelt: Politsei- ja Piirivalveamet
Kellele: Aivar Uibu (vallavanem)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/445
Viide: -
Saatmisviis: email
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 14.09.2016
Pealkiri: Arvamuse andmine
Registreerimise nr: 439
Kellelt: -
Kellele: Tartu Maakohus Valga kohtumaja
Suund: väljaminev
Koostaja: 7679734
Allkirjastaja: Aivar Uibu (vallavanem)
Indeks: 18-3/439
Viide: -
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 21.10.2015
Pealkiri: Dokumentide edastamine
Registreerimise nr: 416
Kellelt: Tartu Maakohus
Kellele: Kersti Köster (sotsiaalnõunik)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/416
Viide: -
Saatmisviis: email
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 12.03.2015
Pealkiri: Teabenõue
Registreerimise nr: 120
Kellelt: Justiitsministeerium
Kellele: Aivar Uibu (vallavanem)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/120
Viide: 9-22125-1 11.03.2015 Väljaminev kiri.bdoc
Saatmisviis: email
Päritolu: Vastusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 06.02.2014
Pealkiri: Üldkasuliku töö korraldamise kokkulepe
Registreerimise nr: 69
Kellelt: -
Kellele: Lõuna Prefektuur
Suund: väljaminev
Koostaja: 7679730
Allkirjastaja: Aivar Uibu (vallavanem)
Indeks: 18-3/69
Viide: leping üldkasuliku töö korraldamine.ddoc
Saatmisviis: Elektroonselt
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 06.02.2014
Pealkiri: Üldkasuliku töö korraldamise kokkulepe
Registreerimise nr: 69
Kellelt: Lõuna Prefektuur
Kellele: Saima Ilisson (vallasekretär)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/69
Viide: dvk-911788.xml,3.1-323965-1 05.02.2014 Siseriiklik koostöökokkulepe.ddoc
Saatmisviis: Elektroonselt
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 10.01.2014
Pealkiri: eestkostetevate ja eestkostjate võrdlus
Registreerimise nr: 12
Kellelt: Tartu Maakohus
Kellele: Kersti Köster (sotsiaalnõunik)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/14/12
Viide: -
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 02.12.2013
Pealkiri: Avalike - õiguslike nõuete jaotamise infosüsteemi rakendamisest
Registreerimise nr: 535
Kellelt: Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda
Kellele: Aivar Uibu (vallavanem)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/13/535
Viide: TARN kasutusjuhend-Sissenõudja Haldur_ Esindaja ja Kasutaja.docx,TARN sissenõudjate koolituse kohta.doc,Sirge 2_ Tallinn.png
Saatmisviis: Elektroonselt
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 25.09.2013
Pealkiri: Nõudekiri
Registreerimise nr: 457
Kellelt: Tartu Maakohus Valga kohtumaja
Kellele: Kersti Köster (sotsiaalnõunik)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/457
Viide: -
Saatmisviis: Elektroonselt
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 16.08.2013
Pealkiri: Otsus
Registreerimise nr: 409
Kellelt: Tartu Maakohus, Valga Kohtumaja
Kellele: Kersti Köster (sotsiaalnõunik)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/409
Viide: -
Saatmisviis: Elektroonselt
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 01.08.2013
Pealkiri: Väärteomenetluse läbiviimine
Registreerimise nr: 389
Kellelt: FIE Marek Ranne
Kellele: Aivar Uibu (vallavanem)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/389
Viide: Podrala_vald_7.2.-51.ddoc
Saatmisviis: Elektroonselt
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 22.11.2012
Pealkiri: Vastus
Registreerimise nr: 525
Kellelt: Advokaadibüroo Uno Felschmidt OÜ
Kellele: Aivar Uibu (vallavanem)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/12/525
Viide: -
Saatmisviis: email
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 19.11.2012
Pealkiri: Määruskaebus
Registreerimise nr: 517
Kellelt: Tartu Maakohus
Kellele: Aivar Uibu (vallavanem)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/12/517
Viide: -
Saatmisviis: email
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Kiri
Registreerimise kpv: 26.10.2012
Pealkiri: Kohtukutse
Registreerimise nr: 460
Kellelt: Tartu Maakohus Valga kohtumaja
Kellele: Aivar Uibu (vallavanem)
Suund: sissetulev
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 18-3/460
Viide: -
Saatmisviis: post

Lehekülg / 5   |   Järgmine