Dokumendiregister

Teema dokumendid

Teema all leidub 1812 dokumenti.

Lehekülg / 91   |   Järgmine

Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 31.10.2017
Pealkiri: Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
Registreerimise nr: 76
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Mati Rõõm (maakorraldaja)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/76
Viide: Va 30102017 korraldus nr 76.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 30.10.2017
Pealkiri: Ülesannete delegeerimine
Registreerimise nr: 75
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Kersti Köster (sotsiaalnõunik)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/75
Viide: Va 30102017 korraldus nr 75.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Protokoll (Vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 30.10.2017
Pealkiri: Istungi protokoll
Registreerimise nr: 18
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1/18
Viide: Va 30102017 protokoll nr 18.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 19.10.2017
Pealkiri: Pakkumuse edukaks tunnistamine
Registreerimise nr: 74
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Saima Ilisson (vallasekretär)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/74
Viide: Va 11102017 korraldus nr 74.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 11.10.2017
Pealkiri: Täiendava toetuse maksmine toimetulekutoetuse vahenditest
Registreerimise nr: 71
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Saima Ilisson (vallasekretär)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/71
Viide: -
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 11.10.2017
Pealkiri: Puhkusele lubamine
Registreerimise nr: 73
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Saima Ilisson (vallasekretär)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/73
Viide: Va 11102017 korraldus nr 73.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 11.10.2017
Pealkiri: Hajaasustuse programmi toetuse aruande kinnitamine
Registreerimise nr: 70
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Mati Rõõm (maakorraldaja)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/70
Viide: -
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 11.10.2017
Pealkiri: Teenuste hindade kehtestamine
Registreerimise nr: 72
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Saima Ilisson (vallasekretär)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/72
Viide: Va 11102017 korraldus nr 72.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Protokoll (Vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 11.10.2017
Pealkiri: Istungi protokoll
Registreerimise nr: 17
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1/17
Viide: Va11102017 pr nr 17.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 04.10.2017
Pealkiri: Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine
Registreerimise nr: 68
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Mati Rõõm (maakorraldaja)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/68
Viide: -
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Protokoll (Vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 04.10.2017
Pealkiri: Istungi protokoll
Registreerimise nr: 16
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1/16
Viide: Va 04102017 pr nr 16.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 04.10.2017
Pealkiri: Lootusetute nõuete bilansist väljaviimine
Registreerimise nr: 69
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Saima Ilisson (vallasekretär)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/69
Viide: Va 04102017 korraldus nr 69.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 01.09.2017
Pealkiri: Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
Registreerimise nr: 64
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Mati Rõõm (maakorraldaja)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/64
Viide: -
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Protokoll (Vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 01.09.2017
Pealkiri: Istungi protokoll
Registreerimise nr: 15
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1/15
Viide: Va 01092017 pr nr 15.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 01.09.2017
Pealkiri: Tõrva valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni liikmete töö tasustamine
Registreerimise nr: 67
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Saima Ilisson (vallasekretär)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/67
Viide: Va 01092017 korraldus nr 67.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 01.09.2017
Pealkiri: Raha eraldamine
Registreerimise nr: 65
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Saima Ilisson (vallasekretär)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/65
Viide: -
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 01.09.2017
Pealkiri: Osanikuõiguste teostaja määramine OÜ-s Tõrva Veejõud
Registreerimise nr: 66
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Saima Ilisson (vallasekretär)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/66
Viide: Va 01092017 korraldus nr 66.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Protokoll (Vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 18.08.2017
Pealkiri: Istungi protokoll
Registreerimise nr: 14
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: -
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1/14
Viide: va 18082017 pr nr 14.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 18.08.2017
Pealkiri: Ehitusloa väljastamine
Registreerimise nr: 61
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Saima Ilisson (vallasekretär)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/61
Viide: va 18082017 korraldus nr 61.pdf
Saatmisviis: -
Päritolu: Algatusdokument
Liik: Korraldus (vallavalitsuse)
Registreerimise kpv: 18.08.2017
Pealkiri: Projekteerimistingimuste väljastamine
Registreerimise nr: 62
Kellelt: -
Kellele: -
Suund: sisemine
Koostaja: Saima Ilisson (vallasekretär)
Allkirjastaja: -
Indeks: 2-1K/62
Viide: -
Saatmisviis: -

Lehekülg / 91   |   Järgmine